Brussendag regio Assen

Zaterdag 17 februari 2018 10:30 - 14:30 uur

Ontmoetingsdag volwassen brussen*: Levenslang loyaal!?
*Een brus is een broer of zus van iemand met een beperking

Hoe is jouw leven gevormd door het hebben van een broer of zus met een beperking? Wat voor impact heeft dit op jouw dagelijks leven? Beïnvloedt het bijvoorbeeld de relatie met je ouders, partner of kinderen? Welke gevoelens spelen hier een rol bij? Heb je zelf een goed vangnet om op terug te vallen? Maak je je zorgen over de toekomst? Zomaar een aantal vragen waar veel volwassen brussen mee te maken hebben.

Herken je je hierin en wil je andere brussen ontmoeten, om je ervaringen te delen? Begin 2018 organiseert Dit Koningskind drie Brussendagen in Amersfoort, Assen en Gouda, begeleid door onze regioconsulenten. Je bent van harte welkom.

Voor wie: volwassen broers en zussen van iemand met een (lichamelijke, verstandelijke, sociale, zintuiglijke) beperking
Datum: 17 februari 2018
Tijd: 10.30 – 14.30 uur (incl. lunch)
Locatie: GKv Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen
Aanmelden: digitaal formulier

Meer informatie via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.

Belangrijk: Dit Koningskind vindt het organiseren van Brussendagen belangrijk. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van de contributie van individuele leden. Dit ledengeld is echter niet toereikend voor alle kosten die we maken. Denkt u bijvoorbeeld aan personeelskosten, zaalhuur en kosten voor materialen. Uw steun is belangrijk! Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten. Als richtbedrag voor deze gift vragen we niet-leden € 20,00 per avond en leden* € 17,50.

* Leden van Dit Koningskind betalen een jaarlijkse contributie van € 25,00.

Vormgeving door douglas design